Ga naar de inhoud

Kennispartners ontmoeten en verbindingen leggen

De vastgoedbeurs PROVADA wordt dit jaar georganiseerd op 3 tot en met 5 juni. Hier treft VBI aanwezige ontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers, financiers, consultants, eindgebruikers en gemeenten. Met elkaar visies, ideeën en plannen delen, is het uitgangspunt.

Met het doel voor ogen om interessante kennispartners te ontmoeten en de dialoog over toekomstbestendig bouwen voort te zetten, is VBI aanwezig op de Provada. Op 3 juni organiseert VBI samen met Eisma Bouwmedia een besloten ronde tafelgesprek vanuit de ‘The floor is yours’ serie. Een voorbeeld van een activiteit bij het thema co-creatie. Met verschillende partijen denken we na over samenwerking op het gebied van nieuwe woon- of werkgebieden. Hierbij staat de eindgebruiker centraal. De andere dagthema’s van de Provada zijn herontwikkelen en de duurzame stad.

Met het thema ‘make it happen, make it real’, roept de Provada op tot actie. De oproep om over te gaan tot actie, is al langer te horen in de branche. Bij praten alleen kan het niet blijven. VBI levert een concrete bijdrage door te blijven innoveren en zich op te stellen als kennispartner als het gaat om toekomstbestendig bouwen. Renovatie is net zo relevant en ook voor dit vraagstuk levert VBI innovatieve oplossingen.

Wilt u een afspraak met ons maken, dan kunt u dat doen via de afsprakenmodule op de website van de Provada. Of bezoek onze stand op het DGBC Plein met nummer 11-79. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dennis Duffels.