Ga naar de inhoud

Kennis van duurzaam bouwen

Het Instituut Built Environment van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen telt een kleine duizend studenten. Eén van de bedrijven die samenwerken met het Instituut Built Environment is VBI. Martin Koppenhol, manager New Business Development, legt uit waarom het bedrijf zoveel waarde hecht aan kennisdeling met studenten.

Innovatief

Het HAN Built Environment heeft landelijk een unieke en onafhankelijke positie om de beschikbare kennis van Built Environment toegankelijk te maken voor studenten, bedrijfsleven en overheid. Onderzoek, testen en opleidingen en duurzaamheid zijn zeer nauw met elkaar verbonden. ‘Al jaren werkt VBI samen met studenten in de vorm van stages of opdrachten. Studenten denken buiten de standaard kaders en helpen ons vernieuwend denken’, vertelt Martin Koppenhol. Als studie- en demonstratieproject laat VBI studenten een energieleverende woning ontwerpen en bouwen op Industrieterrein Kleefse Waard in Arnhem. VBI hecht veel waarde aan het samenwerkingsverband met de HAN en is blij dat het Instituut Built Environment zo goed gewaardeerd wordt.

Vier sterren voor Duurzaam Hoger Onderwijs

‘Onze kennis over duurzaam bouwen is via onze studenten en de onderzoeksmogelijkheden die we in huis hebben, beschikbaar voor het bedrijfsleven’, zegt Frank Spuij, directeur van het Instituut Built Environment. Samenwerking op het gebied van duurzaamheid van de opleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek met het bedrijfsleven en andere kennispartners is één van de criteria op basis waarvan de vierde ster voor Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO) is toegekend. ‘We hebben laten zien dat duurzaamheid niet alleen is ingebed in onze hele opleiding, maar dat we ook een actieve rol spelen op dit gebied in de samenwerking met ketenpartners, zoals het bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen’, legt Spuij uit. ‘Onze studenten zijn de bouwers en engineers van morgen, vandaar dat het zo belangrijk is dat ze duurzaam denken en ondernemen.’ Het Instituut Built Environment is de eerste opleiding in de Benelux met vier duurzaamheidssterren.

Via onderstaande link kunt u het volledige artikel lezen.

Artikel_VBI_partner_HAN_Built_Environment