Ga naar de inhoud

Inzichten 2015 en verwachtingen 2016

2015 toonde zich in meerdere opzichten een jaar van groei. De woningbouw laat een krachtig herstel zien en ook de productie in utiliteitsbouw komt alweer voorzichtig op gang.

Groei

Maar groei gaat niet alleen over kwantiteit, kwaliteit is waar het uiteindelijk om draait. Bouwen we wat gebruikers nodig hebben? Biedt een gebouw het comfort en de gezonde woon- en werkomgeving die anno heden verwacht én gerealiseerd kan worden? En met oog op de lange termijn kan men zich afvragen of, het gebouw flexibel aanpasbaar is aan de veranderende eisen van de klant en de markt voor de vele decennia die het gebouw zal bestaan.

In 2015 heeft de bouwsector een omslag gemaakt van duurzaamheid als streven, naar het daadwerkelijk in praktijk brengen van deze ambitie.

Gezonde investering

Comfort en gezondheid zijn in toenemende mate ‘topics’ die relevant zijn bij de ontwikkeling en de realisatie van nieuwe projecten. Grote vrij indeelbare ruimten, lichttoetreding, goede akoestiek en natuurlijk een prettig binnenklimaat zijn essentieel om zowel welzijn als productiviteit te bevorderen. Aan de gerichte vraag naar adviezen en oplossingen door opdrachtgevers en investeerders merken we dat dit besef inmiddels breed gedragen is. Zo wordt een goed gebouw niet alleen een gezonde woon- en werkomgeving maar ook een gezonde investering in vastgoed.

Verantwoord

Door de gebruiker centraal te stellen en gelijktijdig toekomstbestendig vastgoed te creëren, zijn we op de goede weg. En dit is ook nog eens op een geheel verantwoorde wijze te realiseren! Gebouwen en woningen worden steeds zuiniger in hun energieverbruik en zijn in toenemende mate zelfs energie producerend. Maar ook de grondstoffen, de bouwproducten en het bouwproces blijven evolueren in duurzaamheidprestaties. Minder materiaalverbruik, minder transportbewegingen, minder energie tijdens het productieproces en sneller bouwen met prefab, het draagt allemaal bij aan een duurzaam gebouwde omgeving.

2016

Duurzaamheid, betaalbaarheid, industrialisatie en toekomsbestendigheid zijn thema’s die nu meer dan ooit actueel zijn. Geholpen door nieuwe technische mogelijkheden en samenwerking pakken we met elkaar deze thema’s op om écht duurzame, flexibele en comfortabele woon- en werkomgevingen te realiseren.

Vanzelfsprekend gaan wij ook in 2016 verder met innoveren en het realiseren van Flexibel comfort. Daarin betrekken wij ook u als gewaardeerde ketenpartner bij dat proces. Door u bijvoorbeeld uit te nodigen voor onze innovatiepanels, beurzen en seminars maar ook gewoon tijdens de bespreking van uw projecten.

De beste wensen!

We blijven graag met u in contact over het realiseren van duurzame en toekomstbestendige gebouwen. Wij wensen u hele fijne dagen en zowel zakelijk als privé in alle opzichten een goed 2016.