Ga naar de inhoud

Inzichten 2014 en verwachtingen 2015

Terugkijkend naar 2014 zien we dat de contouren van een duurzaam gebouw op basis van Flexibel comfort steeds duidelijker worden. Dit als resultaat van de vele boeiende gesprekken en het samen in de praktijk brengen van de opgedane inzichten. In 2015 gaat kennisuitwisseling onverminderd door zodat we met elkaar daadwerkelijk duurzame gebouwen vorm zullen geven.

Onder de noemer ‘Flexibel comfort’ deelt VBI haar visie op duurzame woon-, werk- en leefomgevingen. Het afgelopen jaar spraken we op tal van beurzen, congressen en seminars over hoe Flexibel comfort in de praktijk vorm kan krijgen.

Flexibiliteit, comfort en gezondheid

In 7 ronde tafelgesprekken zijn experts vanuit diverse sectoren van de bouw in dialoog getreden over de belangrijkste thema’s die u en ons vandaag de dag bezig houden. Hieruit werd duidelijk dat Flexibel comfort goed aansluit bij een breed gedeelde visie in de markt. Belangrijkste inzicht vanuit deze kennisuitwisseling is dat flexibiliteit, comfort en gezondheid cruciale sleutels zijn voor het gestalte geven van echte duurzaamheid. Ook is gebleken dat keuzes met betrekking tot de draagstructuur in hoge mate bepalend zijn voor deze aspecten.

2015

Vanzelfsprekend leveren we ook in 2015 een bijdrage aan het ontwerpen en realiseren van duurzame gebouwen. Door middel van co-creatie met ontwikkelende-, ontwerpende- en bouwende partijen leggen we daarmee de basis voor gebouwen met toekomstvast rendement. Als Founding Partner van het platform Duurzaam Gebouwd zal VBI opnieuw invulling geven aan tal van bijeenkomsten waarbij kennisdeling over duurzaamheid en andere actuele thema’s centraal staat. Van deze ontwikkelingen houden wij u onder andere via onze nieuwsbrief op de hoogte.

Week van de Bouw

Samen met Duurzaam Gebouwd zijn we initiatiefnemer van het (Re)Building the Future-plein dat u kunt bezoeken tijdens de Week van de Bouw in de Jaarbeurs in Utrecht van 9 t/m 13 februari. Wij zijn verheugd dat zoveel partijen zich met ons inzetten om duurzame gebouwen te realiseren. Kijk voor inspiratie en meer informatie op www.rebuildingthefuture.nl.

De beste wensen!

We blijven graag met u in contact en wensen u in alle opzichten een goed 2015.