Innovatietafel – Binnenstedelijke hoogbouw

VBI gaat graag het gesprek aan met experts over actuele thema’s, altijd met het doel om van elkaar te leren en kennis te delen. Building Holland leverde een mooie aanleiding op om op de beursstand een Innovatietafel te hosten met als thema ‘Binnenstedelijke Hoogbouw’. 

Onder leiding van Dennis Duffels (Hoofd Marketing & Sales) en Gerard Wittebol (adviseur bouwconcepten) van VBI werd aan de hand van een aantal stellingen met architecten, constructeurs, aannemers en opdrachtgevers, gesproken over de toekomst van hoogbouw. Bij grondgebonden woningen zijn industriële processen, standaardisatie en conceptbouw ingeburgerde begrippen. In hoogbouw vinden die ontwikkelingen nog onvoldoende plaats en is ieder project weer maatwerk, waar gaat het fout?

Standaardisatie versus maatwerk

Conceptbouw maakt het mogelijk te bouwen in prefab waardoor er sneller en met minder overlast voor de omringende stad kan worden gewerkt. De aanwezigen zijn unaniem over het feit dat standaardisatie nog altijd voldoende vrijheidsgraden biedt om saaiheid en eenheidsworst te voorkomen. Dat er nu nog te vaak voor maatwerk wordt gekozen, heeft te maken met de constructieve complexiteit van hoogbouwprojecten (ook als gevolg van de wetgeving, die bijvoorbeeld boven de 70 meter strengere eisen stelt), met de vele, soms botsende belangen, met de behoefte aan ontwerpvrijheid en waarschijnlijk ook met gewoontevorming.

Toekomstgericht flexibel bouwen

Hoewel conceptueel bouwen lijkt te beginnen bij het ontwerp, geven de experts terug dat de ontwikkelaar of investeerder die in de stap daarvoor aan bod komt, hier de kaders voor uit moet zetten/ een visie moet hebben die conceptueel bouwen mogelijk maakt. Architecten en constructeurs volgen dan vanzelf vanuit hun dienstverlenende rol. Uiteraard is het dan verder aan de rest van de keten en het zo vroeg mogelijk aan tafel hebben van de juiste kennis, om dit dan ook daadwerkelijk te realiseren. De bouw anno nu lijkt al beter in staat tot ketenintegratie als enkele jaren geleden dankzij ontwikkelingen als BIM maar het kan altijd beter.

Interview met deelnemers

Deelnemende experts waren Victor Frequin (OZarchitect), Hans Hammink (de Architekten Cie.), Ron Massop (Bartels Ingenieursbureau), Jan-Peter van Mil (Van Wanrooij), Jeroen de Ven (Tarra Architectuur), Femke Kamp (Rijboutt), Dick van Ginkel (Van Wijnen) en Richard Klomp (Syntrus Achmea).  Wij danken alle aanwezigen voor het fijne gesprek!