Ga naar de inhoud

Innovatie is de drijvende kracht achter duurzaamheid

Onze gebouwde omgeving verandert continu, net als de eisen die mensen daaraan stellen. VBI werkt als onderdeel van internationaal concern CONSOLIS iedere dag aan vernieuwing. Altijd in samenwerking met keten en klant. Dat leidt tot innovatieve oplossingen waarmee blijvend kan worden ingespeeld op veranderende behoeftes van de eindgebruiker.

Meebouwen aan duurzame, flexibele en comfortabele woon- en werkomgevingen. In de vorm van prefab betonnen vloerelementen levert VBI een bijdrage in de woning- en utiliteitsbouw. Door toepassing van onze kanaalplaatvloeren ontstaan vrij indeelbare ruimten waardoor het gebouw doelmatig en flexibel kan worden gebruikt. Het gebouw wordt hiermee functievrij: het kan naarmate eisen en behoeften veranderen, van functie veranderen.

Flexibel aanpasbaar

Vloerelementen van VBI bieden blijvende flexibiliteit en aanpasbaarheid als onderdeel van een duurzame draagstructuur. Drager en inbouw kunnen worden gescheiden waardoor de gebruikswaarde significant toeneemt. Dit aspect van duurzaamheid, het duurzaam gebruik van een gebouw, wordt in BREEAM gewaardeerd in MAT 8.

Certificering

Innovatie en duurzaamheid gaan automatisch samen. Zonder innovatie geen duurzaamheid, zonder duurzaamheid geen innovatie. Sinds oudsher gaat VBI zeer bewust om met grondstofgebruik, afval en transport naar de bouwplaats. In 1998 waren we de eerste vloerenproducent ter wereld die het ISO14001 certificaat ontving. In de BREEAM-certificering wordt hiernaar verwezen in MAT 5. Ook de toeleveranciers van VBI beschikken over dit certificaat.

Gezondheid en comfort

Er is tegenwoordig gelukkig steeds meer aandacht voor de aspecten comfort en gezondheid in de gebouwde omgeving. Een gebouwstructuur met een doelmatige massa, levert een hoge bijdrage aan comfort en gezondheid en wordt beloond in de EPC. Thermische activering van de massa levert nog een hogere beleving van comfort op. Dit aspect van duurzaamheid is in BREEAM vertegenwoordigd in HEA 10.

Lage milieulast

Sinds 1998 beschikt VBI al over gevalideerde milieuprofielen. Recent zijn er 21 VBI producten opgenomen in de Nationale Milieudatabase van Stichting Bouwkwaliteit waarin de nieuwste innovaties verwerkt zijn. Het toepassen van deze producten levert flinke milieuwinst op. Met deze 21 producten stellen wij onze beste technologie ter beschikking. In de BREEAM-certificering is dit te verbinden aan MAT 1.

Circulaire economie

BREEAM richt zich binnen WST 2 op hergebruik van grondstoffen en producten. Ook op dit gebied is VBI een toonaangevende partij. Op verzoek leveren we producten met verhoogde hoeveelheden secundair materiaal. Sterker nog, als eerste fabrikant ter wereld werd er recent een retournamegarantie van het product in onze leveringsovereenkomst opgenomen. Dit is een voorbeeld van hoe circulaire economie bij VBI tot uiting komt.