Hogescholen Saxion: flexibel, gezond en comfortabel

Tijdens het seminar Gezonde Gebouwen van Duurzaam Gebouwd sprak Jacco Paauw van Arup over gezondheidsaspecten van drie Saxion-locaties. De invloed van de luchtkwaliteit op de gezondheid van studenten en docenten stond bij de bouw van de hogescholen centraal.

Klimaatvloer biedt comfort

De veranderende eisen van schoolgebouwen waarin ruimtes van uur tot uur van functie veranderen, vraagt om een flexibel indeelbaar gebouw. Flexibiliteit in het gebruik gedurende de dag en op de langere termijn.

Paauw: “Bij alle Saxion-projecten waren de focuspunten onder andere Circulair en Remontabel bouwen, de flexibiliteit, waardoor we snel ruimtes van elkaar kunnen scheiden of juist samenvoegen en de frisse lucht in de klaslokalen en in andere ruimtes van de school. De oplossing voor flexibiliteit met behoud van comfort lag in een verhoogde vloer in combinatie met VBI Klimaatvloeren.”

Via ventilatieroosters wordt lucht de ruimte in geblazen. Niet om te koelen, maar ter verbetering van de luchtkwaliteit. In de esthetisch hoogwaardige ruimten zonder verlaagde plafonds wordt schone lucht door gebruikte lucht naar boven geduwd richting de outlets. Dat zorgt voor een constante stroom van frisse lucht. Deze manier van ventileren heeft grote voordelen: een lager energieverbruik, lagere luchtsnelheid, aanwijsbaar schonere lucht, een effectievere koeling.

Indeling flexibel

Wanden op de vloer plaatsen en ventilatieroosters op afstand van de wanden monteren, zorgt voor flexibiliteit van een ruimte. Aansluitingen voor elektra en data zijn opgenomen in een verplaatsbare zuil. “Bij een andere functie van de ruimte of andere bezetting is het voldoende om meer ventilatieroosters te openen of erbij te plaatsen om zo de luchtkwaliteit te behouden”, aldus Paauw.

Door een ventilatiesysteem op basis van verdringing en gebruik van thermisch actieve Klimaatvloeren, werd effectief ingespeeld op het realiseren van een gezond en comfortabel onderwijsgebouw.

Circulair

In het Saxion in Apeldoorn is circulariteit bereikt door de constructie Remontabel of losmaakbaar uit te voeren. Om die reden is geen constructieve druklaag toegepast, dit bespaarde ook nog eens 38.000kg CO2. De koppeling van de vloer met stalen liggers is met behulp van een dokensysteem uitgevoerd waarmee men beoogd de klimaatvloeren ooit te kunnen hergebruiken.

Parametrisch ontwerpmodel

Tot slot bood Paauw de aanwezigen een kijkje in de ontwerpkeuken van Arup. Hij toonde hen mogelijkheden van parametrisch ontwerpen. Met geavanceerde computersimulaties kan Arup al in een vroege ontwerpfase de duurzaamheid van plannen optimaliseren en de architect handvatten geven bij het ontwerpen van zeer duurzame, gezonde en flexibele gebouwen en omgevingen.

Zo is voor het Utrechtse project Smakkelaarspark binnen het fijnmazige mozaïek van de architecten met computersimulaties de optimale positie van de woonvolumes bepaald. Met het doel een gezond park met gezonde woningen te creëren met maximale bezonning in het park én in de woningen, minimale geluidsniveaus in het park en in de woningen, voldoende dakoppervlak voor PV-panelen en voldoende zicht op alle plekken in het park (sociale veiligheid).

Bezoekers kijken terug op een leerzame en onderhoudende bijeenkomst.

Wilt u meer informatie over circulair bouwen en de duurzame oplossingen die VBI kan bieden? Neem dan contact op met Peter Musters.

 

Fotocredit: IAA Architecten
Filmcredit: Arup