Ga naar de inhoud

Green Deal Circulaire Gebouwen officieel uit de startblokken

“De Green Deal Circulaire Gebouwen is geen loze belofte, maar een krachtige samenwerking tussen architecten, projectontwikkelaars, aannemers, industrie, gebouwbeheerders en eindgebruikers om het gedachtegoed van de circulaire economie op actieve wijze te vertalen naar gebouwen”, dat zei gastheer Ric de Rooij, Hoofddirecteur Interne Organisatie bij het Ministerie van Economische Zaken, afgelopen 14 januari bij de ondertekening van de Green Deal Circulaire Gebouwen. Gezamenlijk met ZKH prins Carlos de Bourbon de Parme zette hij de eerste handtekeningen, waarna de circa 60 deelnemers eveneens hun deelname met een ondertekening bekrachtigden. De feestelijke ondertekening markeert de officiële start van de Green Deal Circulaire Gebouwen, waaraan zich – sinds de bekendmaking in oktober vorig jaar – nu in totaal al bijna 60 organisaties vanuit overheid en bedrijfsleven aan committeren.

De Green Deal Circulaire Gebouwen richt zich op een minimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen en producten bij het ontwerp en de exploitatie van bedrijfsgebouwen. Voor gebouwen betekent dit niet alleen het kijken naar materialen, maar ook naar levensduurverlenging door het maximaal aanpasbaar maken van de gebruiksfunctie van een gebouw.

Gebouwpaspoort

Een belangrijk onderdeel van de Green Deal Circulaire Gebouwen is het ontwikkelen van een gebouwpaspoort. In dit paspoort worden de circulaire kenmerken van een gebouw vastgelegd. Het paspoort helpt ontwikkelaars en gebouwbeheerders zicht te krijgen op de mate waarin gebouwen voldoen aan het circulaire gedachtegoed. Voor de ontwikkeling van het gebouwpaspoort zijn zes pilotprojecten geselecteerd die zowel qua grootte als functie zeer verschillend zijn. De gebouwen hiervoor zijn beschikbaar gesteld door ABN AMRO Bank (Eindhoven), KPN (Apeldoorn), Koninklijke Bibliotheek (Den Haag), Lyceum Schravenlant (Schiedam), Provincie Utrecht (Fort aan de Buursteeg, Renswoude) en een SNS bankwinkel. Alliander heeft haar locatie in Duiven als inspiratielocatie aangeboden. De bedoeling is dat alle deelnemende partijen straks hun eigen projecten en hun bestaande gebouwen aan de hand van een gebouwpaspoort aantoonbaar circulair maken. Een circulair gebouw betekent optimale benutting en minder verspilling van grondstoffen in gebouwen. Ambities op het gebied van circulaire economie worden ingevuld en er is sprake van waardevermeerdering in de toekomstbestendigheid van gebouwen.

Mede initiatiefnemer Bram Adema, directeur CFP en bestuurslid DGBC, zegt over de Green Deal: “In 2030 moet voor ieder gebouw in Nederland bekend zijn hoe circulair het is en waar de verbeterkansen liggen. Dit creëert een enorme maatschappelijke, ecologische en financiële waarde voor Nederland. De benodigde investeringen zullen significant bijdragen aan de duurzame economische groei van Nederland.” De Green Deal Circulaire Gebouwen is een initiatief van Corporate Facility Partners (CFP) en de rijksoverheid. Het initiatief wordt mede ondersteund door organisaties als de Dutch Green Building Council (DGBC), Duurzaam Gebouwd en Facility Management Nederland (FMN), de beroepsvereniging voor facilitair professionals.

The floor is yours

VBI is voortdurend in gesprek over de thema’s van nu. Wilt u meepraten over duurzaamheid? Bel dan met Thies van der Wal.