Ga naar de inhoud

In gesprek op Building Holland

Vernieuwende partijen in de bouwkolom ontmoeten, was voor VBI de reden om deel te nemen aan Building Holland. Partijen en mensen die net als VBI een bijdrage willen leveren aan het verduurzamen van de keten en oog hebben voor de ontwikkeling van flexibele, comfortabele en gezonde gebouwen waarin de eindgebruiker centraal staat.

Tijdens Building Holland was VBI aanwezig met een stand en gaf zij een aantal lezingen over ‘Flexibel comfort’ en ‘Industrieel bouwen in binnenstedelijk gebied’.

Thema (Re)Building the future

Om duurzame gebouwen te realiseren, is nauwe samenwerking tussen partijen essentieel. Daarom was het thema van Building Holland dit jaar ‘(Re)Building the Future’. Want het is alleen mogelijk om de kwaliteit van gebouwen te verhogen als alle ketenpartners samenwerken en vanaf het begin van het ontwerpproces om de tafel gaan zitten.

Flexibel comfort

Duurzaamheid draait in toenemende mate om duurzaam gebruik. En, omdat toekomstige wensen van gebruikers moeilijk te voorspellen zijn, dus om functievrijheid en aanpasbaarheid. Waar een paar jaar geleden de gesprekken in de bouwkolom nog gingen over producten, zie je in toenemende mate dat duurzame businesscases worden uitgewerkt. Door de eindgebruiker centraal te zetten en een gebouw als businesscase te benaderen, krijgt duurzaamheid een steeds belangrijkere plaats in de bouwsector.

Bouwen in binnenstedelijk gebied

Er wordt veel geïnnoveerd voor de bouw van appartementen. Geen wonder: onze stedelijke gebieden breiden zich in een rap tempo uit. Het is belangrijker dan ooit om efficiënt te bouwen en overlast te beperken. Ook dit onderwerp sneed VBI aan tijdens Building Holland.

Terugblik

Building Holland vond plaats op 31 maart en 1 en 2 april in de Amsterdam RAI.

Via de website www.buildingholland.nl kunt u een samenvatting lezen en alle presentaties terugkijken.

Wilt u met VBI doorpraten over de vraagstukken die u bezig houden. Bel met Dennis Duffels.