Ga naar de inhoud

Gebouw belangrijke succesfactor in schoolconcept

De wereld om ons heen verandert razendsnel, alles wordt digitaler en toegankelijker. Ook ons onderwijs heeft geen andere keuze dan mee te gaan in deze ontwikkelingen. Maar als we de manier waarop we leren veranderen, moeten we ook kritisch kijken naar de ruimte waarin we onderwijs krijgen.

De Van den Berg Groep en Zapp hebben zich verdiept in succesfactoren die helpen om optimale kennisoverdracht vanuit schoolverbanden te realiseren. Ze hebben daarbij gekeken naar mens methode omgeving en interactie. Men is tot het inzicht gekomen dat het effectiever is om de docent centraal te stellen als constante factor. Deze brengt immers een veel langere periode op school door dan de gemiddelde leerling. Een ander belangrijk inzicht is dat de leeromgeving, het gebouw, een grotere invloed heeft dan vooraf voorzien. Adaptiviteit geldt niet alleen voor de leermethode maar ook nadrukkelijk voor de leeromgeving. Gebouwen moeten de verbinding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ vormen. Ze moeten zich kunnen voegen naar veranderende omstandigheden en ze moeten voldoende comfort bieden.

Zes pijlers

De inzichten zijn gebundeld in ‘Het Open-de-Schoolconcept’. Dit concept is gebaseerd op zes pijlers.

  • ‘Adaptief leren’ wijst op het belang om scholen open en flexibel in te richten, zodat zij snel kunnen reageren op veranderingen van buitenaf
  • ‘Inspirerende leeromgevingen’ verwijst naar het stimuleren van creativiteit in de leeromgeving
  • ’Context’ staat voor verbindingen van de school met de directe omgeving
  • Onder het motto ‘Word slimmer’ stimuleert het concept om een bijdrage te leveren aan een duurzame leeromgeving
  • ‘De digitale wereld’ erkent het belang van smartphones en tablets in het onderwijs en ziet daarin de kans andersoortige ruimten te maken waar samenwerking meer wordt gestimuleerd
  • En ten slotte moet ‘Het domein van de docent’ de lokalen flexibel maken en geschikt voor verschillend en gelijktijdig gebruik, waarbij de docent een belangrijke rol speelt

Meer weten?

In het vakblad Onderwijs & Bouw is een uitgebreider artikel het ‘Open de schoolconcept’ opgenomen. (Zie hyperlink in rechtermenu). Benieuwd wat VBI voor uw project kan betekenen op het gebied van gezonde en flexibele leeromgevingen? Neem dan contact op met Peter Musters.