Ga naar de inhoud

Focus op toekomstwaarde

Tijdens een Duurzaam Gebouwd Op Locatie-evenement, dat plaatsvond bij het Dubotechniek Trade Center in Zaltbommel, blijkt dat de meerwaarde van bi-directioneel informatiemanagement groot is. Dat maakt Peter Musters, adviseur bouwconcepten bij VBI, duidelijk in zijn marktvisie: “Wij sturen expliciet aan op de toepassing van BIM in zowel de ontwerp- als exploitatiefase. Op die manier hebben we de kracht om in te spelen op een veranderende eindgebruiker met functievrije gebouwen.”

“Doen we dat niet, dan kan een pand zomaar na de eerste eindgebruiker leeg komen te staan. Daar zijn we als complete sector verantwoordelijk voor”, vindt Musters. Hij benadrukt de noodzaak om anders en met het oog op de exploitatiefase te ontwerpen en refereert daarbij naar de keynote van Hans de Jonge tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in november. De Jonge vertelde toen dat in de huidige situatie slechts 30 procent van het leegstaande vastgoed geschikt is voor herbestemming, de overige 70 procent is rijp voor de sloophamer.

Focus op toekomstwaarde

“Daarom leggen we de focus op toekomstwaarde”, weet Musters, “waarbij BIM een belangrijke stap vormt naar toekomstvast rendement.” Hij waarschuwt de zaal wel voor valkuilen. “Randvoorwaarde is dat we transparant en eenduidig communiceren en informatie geven en krijgen. We moeten geen speld in een hooiberg hoeven zoeken en hierdoor kostbare tijd en geld verliezen.”

Voorbereid?

Musters tipt onder andere ABC – Cluster Liendert in Amersfoort als een helder voorbeeld van een gebouw dat voorbereid is op meerdere eindgebruikers, met verschillende wensen. Dit gebouw, winnaar van De Gouden Kikker Award 2014, is aanpasbaar van school naar woongebouw, waarbij ook een extra bouwlaag en aanpassingen in constructie en installaties mogelijk zijn.

Meerwaarde

“Welke partijen hebben het meeste moeite met BIM?”, vraagt dagvoorzitter Wietse Walinga, directeur Duurzaam Gebouwd, zich af. “BIM biedt pas échte meerwaarde in de exploitatie als dit integraal wordt toegepast. Dus het is vanzelfsprekend van belang dat alle ketenpartners hiermee gaan werken. Bij aannemers ligt de prioriteit nu bij BIM in de bouwfase. Als opdrachtgevers gebruikmaken van de mogelijkheden die het BIM-model hen biedt, dan zal BIM in een flow en versnelling komen in de gehele bouwketen”, zegt Musters. Bezoek

Voor een uitgebreid verslag klik hier.