Ga naar de inhoud

Flexibiliteit levert blijvende meerwaarde op

Hoe krijgt een investering langdurige meerwaarde? Door te zorgen dat een gebouw tientallen jaren aantrekkelijk blijft voor de gebruikers. Dat vraagt om een gebouwde omgeving die blijvend aanpasbaar is aan de eisen van klant en markt. Zo kun je steeds opnieuw waarde creëren. “Het gaat niet meer om wat de stenen opleveren, maar om wat daarbinnen wordt gecreëerd.”

“Een maximaal rendement behalen op de materialen en energie die we in een gebouw stoppen vraagt om een blik op de lange termijn”, zegt Eduard van der Meer, directeur van specialist in draagconstructies VBI. “Demografische ontwikkelingen, nieuwe technologische kennis en veranderingen in wet- en regelgeving beïnvloeden continu de eisen die markt en eindgebruiker stellen aan de gebouwde omgeving.”

Gebied, gebouw, gebruiker

“We moeten hier programmatisch naar leren kijken”, aldus Van der Meer. “Dan bedoel ik dat je verder kijkt dan de huidige functie van een gebouw en rekening houdt met toekomstige bruikbaarheid.” Hoe zorg je dat opeenvolgende gebruikers een gebouw voor zeker tientallen jaren rendabel kunnen benutten in verschillende functies? “Dat vraagt aan de ene kant om een breder inzicht met scenario’s vanuit gebied, gebouw en gebruiker. Aan de andere kant moet een gebouw kunnen meebewegen met nieuwe ontwikkelingen in de tijd.”

Flexibel comfort

“Iets neerzetten dat we steeds kunnen aanpassen aan veranderende behoeftes van gebruikers is dan een basisvoorwaarde om blijvende meerwaarde te creëren. Flexibele draagconstructies vormen hiervoor de basis. Die maken het mogelijk dat je nu een kantoor kunt huisvesten en over tien jaar een aantrekkelijk appartementencomplex. Wij noemen dat Flexibel comfort, een manier om echt duurzaam te bouwen. Door al vanaf de financieringsfase vanuit de eindgebruikers te denken, verlaag je bovendien de exploitatiekosten tijdens de hele levensduur van het gebouw. Dat vergroot het rendement op de lange termijn.”

Op de lange termijn

Die omslag in denken en doen is volgens Van der Meer noodzakelijk. “Als we blijven bouwen zoals nu, creëren we vooral meer nieuwe leegstand. Wie durft te bouwen vanuit de gebruikers bouwt voor vandaag, morgen én overmorgen. Dat lukt het beste als we met alle partners in de keten intensief kunnen samenwerken. Met dezelfde ambitie en vanuit een brede blik op de gebouwde omgeving. Zo creëren we met flexibiliteit een optimaal perspectief voor toekomstbestendige waarde.”