Ga naar de inhoud

Flexibele en duurzame gebouwen voordeliger te financieren

Het is breed bekend dat de Nederlandse gebouwenvoorraad sterk veroudert en deels niet meer aansluit bij de huidige behoeften van de gebruikers en investeerders. Middels de Groenregeling wil de overheid koplopers financieel ondersteunen bij het sterk verduurzamen van de voorraad, door slopen en vervangende nieuwbouw of door duurzame renovatie. De Groenregeling geeft, vaak in combinatie met de MIA-regeling, financieel voordeel.

Flexibiliteit en duurzaamheid als uitgangspunt

Per 1 april 2016 is de nieuwe Groenregeling van kracht. Voor degenen die financiering zoeken voor zeer duurzame nieuwbouw of -renovatie van utiliteitsgebouwen bevat de nieuwe regeling een aantal aangename verrassingen. De aanvrager van een groenverklaring zal het direct opvallen dat de regeling sterk is vereenvoudigd. Van de acht eisen zijn er nog maar vier overgebleven: energiezuinig, flexibel in gebruik (ook in de toekomst), geen fout hout en geen lozing van regenwater op het riool.

Groenverklaring voor aantrekkelijker financiering

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland toetst de aanvragen die door een Groenbank wordt ingediend op voornoemde vier criteria. Op basis van een positieve uitslag kan het ministerie van Infrastructuur en Milieu een Groenverklaring verlenen. Met deze verklaring kan een aantrekkelijke financiering door een van de Nederlandse Groenbanken worden overeengekomen.

Een tweede voordeel is dat de investerende ondernemer in aanmerking komt van de Milieu Investering Aftrek (MIA). Ondernemers kunnen via de MIA tot 27 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aftrekken van de fiscale winst.

Ruimere leencapaciteit

Vanuit de Europese regelgeving moeten alle nieuwe gebouwen vanaf 2020 energieneutraal zijn ten aanzien van verwarming, koeling, warmtapwater en verlichting. Om de ontwikkeling van dergelijke gebouwen bij koplopers nu al te stimuleren voorziet de Groenregeling 2016 in een categorie voor nieuwbouw en voor renovaties die nu al aan de toekomstige eisen voldoen. Het bedrag dat voor deze gebouwen bij een Groenbank kan worden geleend is aanzienlijk hoger dan bij minder vergaand energiezuinige gebouwen.

Flexibel comfort

Gebouwen die zijn toegerust met de duurzame flexibiliteit op basis van de uitgangspunten van ‘Flexibel comfort’ voldoen in de basis aan de uitgangspunten die worden beloond met gunstiger financieringsvoorwaarden. Zo biedt uw gebouw een overall lager risicoprofiel en wordt uw concurrentiepositie positief beïnvloed.

Meer weten?

Voor wat betreft de fiscale invulling vindt u nadere informatie op de website van De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). VBI is voortdurend in gesprek over gebouwconcepten die de tand des tijds in alle opzichten kunnen weerstaan. Wilt u van gedachten wisselen over de voordelen voor uw project door Flexibel comfort? Bel dan met Dennis Duffels.