Ga naar de inhoud

Duurzame campus voor Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam gaf opdracht om een unieke stadscampus op de kop van de Wibautstraat te bouwen. Dit project kreeg de naam Amstelcampus en moet een bruisende plek worden waar studenten, docenten én de stad elkaar ontmoeten.

Onderdeel van de Amstelcampus is het Wibauthuis. Het nieuwe Wibauthuis biedt onderdak aan onderwijsvoorzieningen, kantoorruimten, horeca, een ondergrondse parkeergarage en een fietsenstalling. Het Wibauthuis heeft een open en transparant uiterlijk en is de thuisbasis voor de domeinen Maatschappij en Recht en Economie en Management. Het gebouw telt in totaal twaalf verdiepingen. Sinds medio augustus 2015 is het gebouw klaar voor de start van het nieuwe collegejaar.

Bouwen voor de eindgebruiker

Het onderwijs van tegenwoordig moet zich continu aanpassen door snel veranderende technologieën. Maar niet alleen techniek verandert, ook de wensen en behoeften van de personen die in een gebouw studeren of werken, veranderen. Een goed gebouw moet ‘mee kunnen ademen’ met deze ontwikkelingen. Bouwen voor de eindgebruiker vraagt dat er, voordat er een streep op papier is gezet, is nagedacht over de draagconstructie.

Toekomstige aanpasbaarheid

Doordat er in het ontwerp is uitgegaan van grote overspanningen, blijft het gebouw vrij indeelbaar en daarmee is het toekomstbestendig. Er zijn geen dragende wanden waardoor de ruimte telkens aangepast kan worden naar nieuwe inzichten. Het onderwijsgebouw van nu, is het appartementencomplex van morgen en daarna is het wellicht een verpleeghuis.

Duurzaam gebruik en materialen

Duurzaamheid krijgt op verschillende manieren invulling. Zo is het aanpassingsvermogen van het gebouw een aspect van duurzaamheid. Doordat het gebouw functievrij is, kan het over een lange periode van tijd gebruikt worden. Daarnaast worden er bij de (af)bouw van het gebouw duurzame materialen toegepast. Een voorbeeld hiervan is de vloer die de constructie vormt. Dat komt onder andere doordat een kanaalplaatvloer 40% lichter is dan een massieve vloer. Door het gecontroleerde productieproces gaat er geen materiaal verloren. Dit wordt mogelijk gemaakt door een uniek recyclingproces waarin uitval en restbeton uit het productieproces weer volledig worden hergebruikt.

Energiezuinig

Het gebouw wordt ook zo energiezuinig mogelijk gerealiseerd. Het Wibauthuis wordt bijvoorbeeld verlicht met led verlichting. Conventionele verlichting kom je in het gebouw niet tegen, wat een vermindering van CO2-uitstoot oplevert.

Bekijk onderstaande video voor een rondleiding door het Wibauthuis dat onderdeel uit maakt van de Amstelcampus van de Hogeschool van Amsterdam.