Ga naar de inhoud

Duurzaam woonconcept voor een healing environment

Op vrijdag 4 juli 2014 werd met het slaan van de eerste paal een begin gemaakt aan de bouw van een demo- en onderzoekswoning op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) aan de Westervoortse dijk in Arnhem. Deze woning is een project van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), waar samen met een groep van toeleveranciers uit de bouw – waaronder VBI – de door studenten ontwikkelde innovatieve woonconcepten in de praktijk zullen worden toegepast. De demo- en onderzoekswoning werd door VBI voor een symbolisch bedrag geschonken aan de HAN.

Greenhouse, de incubator voor technologie start-ups op IPKW, heeft aan de HAN een proefveld van 500 m² ter beschikking gesteld voor onderzoek en onderwijsactiviteiten rondom het thema energie en duurzaamheid. De woning wordt gebouwd in het kader van het project ‘Fit the Future’ en zal een leer- en inspiratieobject zijn voor stakeholders die werken aan duurzame woningbouw gericht op de eindgebruiker. Vanwege de vergrijzende samenleving is het project in het bijzonder gericht op senioren. Het bedrijfsleven wordt uitgenodigd om hun innovaties kenbaar te maken, zodat die mogelijk ingebracht kunnen worden in het project.

‘Healing environment’

Het project ‘Fit the Future’ richt zich op het ontwikkelen van innovatieve woonconcepten die aansluiten bij de wensen en behoeften van de eindgebruiker. Dit project gaat in op de ontwikkeling van een duurzaam woonconcept met focus op de vereniging van de ecologische en sociale aspecten van duurzaamheid. Met andere woorden; een groene en gezonde leefomgeving, waarin je comfortabel en zelfstandig kunt blijven wonen. Om de eisen zowel nu als in de toekomst te kunnen laten aansluiten op de woonbehoeften, is aanpasbaarheid van het woonconcept van groot belang. Zo kan in alle levensfasen een ‘healing environment’ worden aangeboden die in positieve zin bijdraagt aan welbevinden en herstel van de eindgebruiker.

Derde leven

In 2011 werd de demo- en onderzoekswoning door VBI gebruikt op een beurs en daarna werd het verplaatst naar Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) in Rotterdam. Daar diende het als conceptwoning om aan te tonen hoe er omgegaan kan worden met intelligentie en flexibele indeelbaarheid. Nu krijgt het casco een derde leven. In 2011 had de woning al een EPC van 0,4.

In dit document vindt u informatie over de EPC-berekening en de duurzaamheidsscores binnen GPR-gebouw van het op de Bouwbeurs  2011 getoonde woningconcept.

Blijvende indelingsvrijheid

“De studenten kunnen de indeling van de binnenruimte volledig naar eigen inzicht aanpassen. Omdat er geen dragende binnenwanden worden toegepast is de woning altijd flexibel aanpasbaar”, zegt Martin Koppenhol van VBI. Het is de bedoeling dat de demowoning in de herfst officieel wordt geopend.