BENG en VBI vloeren

Vanaf 1 januari 2021 is BENG (Bijna Energieneutraal Gebouw) de wettelijke eis voor energieneutraal bouwen. Daarnaast gelden vanaf deze datum wijzigingen in de minimale Rc-waarden voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw en is de NTA 8800, Bepalingsmethode voor Energieprestatie van Gebouwen, ingevoerd.

Rc-waarde

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de thermische schil van gebouwen. De eis aan de dichte delen van een gebouw zijn afhankelijk van het type constructie:

Vloer    : Rc-waarde minimaal 3,7 m²K/W (grenzend aan kruipruimte, grond en water)
Gevel    : Rc-waarde minimaal 4,7 m²K/W (verticale uitwendige scheidingsconstructies)
Dak       : Rc-waarde minimaal 6,3 m²K/W (horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructies)

De nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 vervangt 3 losstaande NEN normen (NEN 7120, NEN 1068, NEN 8088) en de NVN 7125. Daarmee wordt de beoordeling en berekening van de energieprestatie van gebouwen vereenvoudigd.

Assortiment begane grondvloeren VBI

Voor het begane grondvloeren assortiment van VBI betekent dit dat de eis van de minimum Rc-waarde 3,5 naar 3,7 m²K/W is gegaan. Daarnaast is de bepalingsgrondslag nu NTA 8800, eerder was  deze gebaseerd op de NEN 1068. Het assortiment begane grondvloeren is aangepast, waardoor nu voor alle begane grondvloeren aan deze eis wordt voldaan. De komende weken worden onze Productdatabladen aangepast en vindt u hier per type vloer de nieuwe Rc-waarde als ook de Rc-waarde vermeld volgens de vorige aangewezen bepalingsmethode NEN 1068 terug.

Isolatieplaatvloer Rc 3,7 m²K/W Rc 4,2 m²K/W Rc 5,0 m²K/W Rc 6,5 m²K/W
PS-isolatievloer Rc 3,7 m²K/W Rc 5,0 m²K/W Rc 6,5 m²K/W
PS-renovatievloer Rc 4,0 m²K/W Rc 5,0 m²K/W