Duurzame processen

Met de vloeren van VBI bouwt u natuurlijk met tientallen procenten minder materiaal, maar de echte winst behalen we door de duurzame aanwendbaarheid van het eindproduct. Een gebouw dat steeds aangepast kan worden aan de veranderende wensen van de eindgebruiker.

Daarnaast zijn voor VBI de principes van de circular economy leidend. Daarin gaat het niet zo zeer over producten, maar om systemen en processen. Verregaande industrialisatie en standaardisatie van het bouwproces maken dat mogelijk.

De keuze voor prefab is natuurlijk altijd een keuze voor het milieu. Er zijn minder verkeersbewegingen nodig, maar het belangrijkste: door het gecontroleerde proces gaat er geen materiaal verloren. Wij hebben daarvoor al tientallen jaren een uniek recyclingproces waarin uitval en restbeton uit het productieproces weer volledig worden hergebruikt. Door middel van grote bezinkbassins en gesloten watersystemen zijn regenwater te gebruiken en steeds te recyclen. Dat kan alleen als we voortdurend onze milieudoelstellingen scherp stellen en behalen. De monitoring van emissies, afvalstromen, grondstoffen, water, energie en overige milieuaspecten doen wij structureel op basis van ISO 9001 en 14001.

CSC gecertificeerd

Het wereldwijde CSC-certificaat (Concrete Sustainability Council) staat onder andere voor verantwoorde winning en inkoop van grondstoffen en de verantwoorde productie van beton. Sinds 2017 is VBI in het bezit hiervan en op dit moment op het niveau van CSC Gold. Met uw inkoop bij een CSC-gecertificeerd bedrijf ondersteunt u actief de verduurzamingsactiviteiten van de betonbranche.

Samenwerken aan een beter milieu

Een beter milieu begint bij samenwerking. Daarom ondersteunt, initieert en participeert VBI in initiatieven en binnen organisaties op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als partner van MVO Nederland en ondertekenaars van de Green Deal ‘Verduurzaming Betonketen’ streven we bijvoorbeeld naar een 100% duurzame betonketen. Wij zijn founding partner van de Dutch Green Building Council (DGBC).

The floor is yours

VBI is voortdurend in gesprek over de thema’s van nu. Wilt u meepraten over duurzaame processen? Bel dan met Thies van der Wal.