Noord-Nederland krijgt primeur bij opschalen hijsen met kogelkopankers

Op de Betondag 2019 toonde VBI voor het eerst een nieuwe hijsmethode voor grondgebonden woningen aan het publiek: hijsen door middel van kogelkopankers. VBI ontwikkelde deze veilige, makkelijke en tijdbesparende oplossing samen met Hilti, producent van gereedschappen. Na een reeks van kleinere projecten kan er nu opgeschaald worden in het aanbieden van deze nieuwe hijsmethode.

Tot voor kort bood VBI twee hijsmethodes aan: de hijsklem en hijssleutels. Hijssleutels worden voornamelijk ingezet in het geval de plaat smaller is dan 1.20 m en deze niet gehesen kan worden met de vloerenklem. Door deze ‘pasplaten’ te voorzien van sleufsparingen waarin hijssleutels worden aangebracht kunnen paselementen toch op een economische en veilige manier worden gemonteerd.

Hijssleutels in de praktijk

“Het nadeel van hijssleutels is dat er voor deze methode gaten gemaakt moeten worden dwars door de kanaalplaat heen,” aldus Esmee Heebing, werkzaam op de R&D afdeling van VBI. “Nadat de plaat gelegd is moet de onderzijde van de plaat weer dichtgezet worden, een tijdrovende klus. Onze kanaalplaatvloeren dienen namelijk direct als plafond voor de onderliggende verdieping. Deze moeten dus netjes worden afgewerkt.” Het wisselen tussen hijsmethodes en het achteraf dichtzetten van een sparing zijn verstoringen binnen een industrieel proces. De vraag rees vanuit de markt naar een derde hijsmethode waarmee er veilig, makkelijk en tijdbesparend gehesen kan worden.

Tijdwinst op de bouwplaats

De nieuwe hijsmethode met kogelkopankers is veilig en makkelijk in gebruik: bouwers zijn immers al gewend te werken met kogelkopsystemen voor wanden en balkons. Daarnaast brengt het nog een voordeel met zich mee. Heebing: “In woningbouwvloeren zijn veel sparingen en sleuven nodig voor alle leidingen, vooral ter hoogte van de badkamer. Echter, als er veel sleuven in de vloer zitten, moet het element tijdelijk versterkt worden wanneer je een hijsklem wilt gebruiken. Dat betekent dat sommige sleuven nog niet geheel aangebracht kunnen worden in de fabriek, maar pas op de bouwplaats afgewerkt kunnen worden. Ook in dit geval zorgt de nieuwe hijsmethode ervoor dat er tijd bespaard wordt op de bouw.”

Implementatie in fases

Op dit moment beschikt de VBI fabriek in Schuilenburg over een speciale productielijn waarbinnen de ankers machinaal aangebracht kunnen worden in de kanaalplaten. Daarnaast is de nieuwe oplossing Aboma gecertificeerd. Het is daarmee mogelijk geworden om op grotere schaal het hijsen met kogelkopankers aan te bieden. Voorwaarde hierbij is dat het enkel grondgebonden woningbouwprojecten betreft waarbij alle verdiepingsvloeren van kogelkopankers voorzien moeten worden. Ook is de ligging van het project van belang. Op dit moment komen projecten in aanmerking die boven een horizontale lijn liggen vanaf Alkmaar tot Zwolle. Op termijn zullen ook de andere productielocaties geschikt gemaakt worden voor het aanbieden van deze hijsmethode.

Wilt u van gedachten wisselen over de mogelijkheden en voordelen binnen uw projecten neem dan contact op met onze vertegenwoordiger Jan Roelof Wesselink.