Hoe flexibel is uw gebouw?

De scan laat zien of uw draagstructuur functieverandering mogelijk maakt. De 5 factoren: vrij indeelbare ruimte, overspanningen, plafondhoogte, draagvermogen en de gevel.

Flexibel comfort scan 2
Vrij indeelbare ruimte

Het vloeroppervlak dat beschikbaar is zonder dragende wanden of kolommen. De ruimte dus, die steeds aanpasbaar is aan de wensen van de gebruiker.

  • voldoende: > 200 m2
  • goed: > 350 m2

Flexibel comfort scan 2
Minimale overspanning

De kleinste overspanning in de constructie tussen dragende elementen die een belangrijke bepaler is van de flexibiliteit qua indeelbaarheid.

  • voldoende: > 9,00 m
  • goed: > 12,00 m

Flexibel comfort scan 2
Plafondhoogte

Als de ruimte tussen vloer en plafond hoog genoeg is kunnen in de toekomst gemakkelijk installaties worden toegevoegd.

  • voldoende: > 3,00 m
  • goed: > 3,30 m

Flexibel comfort scan 2
Draagvermogen

De belasting waarop de vloer wordt uitgerekend verschilt natuurlijk per functie. Functievrijheid houdt dus ook in kiezen voor overdimensionering in het draagvermogen.

  • voldoende: > 250 kg/m2
  • goed: > 400 kg/m2

Flexibel comfort scan 2
Aanpasbaarheid gevel

Tot slot is voor functievrijheid van het gebouw en het aan kunnen passen aan de eisen van de tijd de flexibiliteit van de gevelsystemen een belangrijk element.

  • voldoende: > 60%
  • goed: 80%

Flexibel comfort scan
Uw Flexibel comfort score

Hier is uw Flexibel comfort score! De flexibel comfort score laat zien in welke mate er functieverandering mogelijk is binnen de draagstructuur van een gebouw. Hieronder ziet u hoe een - beperkte - verandering in de draagstructuur zorgt voor duurzaam vastgoed met toekomstwaarde.

Of een gebouw kan veranderen van functie is afhankelijk van 5 factoren. Dit zijn vrij indeelbare ruimte, minimale overspanning, plafondhoogte, draagvermogen en de aanpasbaarheid van de gevel. Wanneer u onder de 60% heeft gescoord, is uw gebouw niet flexibel. Wanneer u boven de 80% heeft gescoord, is uw gebouw aanpasbaar en verdient het zichzelf terug!

Vrij indeelbare ruimte

voldoende: > 200 m2
goed: > 350 m2

Minimale overspanning

voldoende: > 9,00 m
goed: > 12,00 m

Plafondhoogte

voldoende: > 3,00 m
goed: > 3,30 m

Draagvermogen

voldoende: > 250 kg/m2
goed: > 400 kg/m2

Aanpasbaarheid gevel

voldoende: > 60%
goed: 80%

Flexibel comfort

voldoende: > 60%
goed: 80%

Wat is Flexibel comfort?

Flexibel comfort is een werkwijze en tegelijk een denkwijze om toekomstbestendig te bouwen. De wereld om ons heen verandert continu, en daarmee ook onze werk-, woon- en leefomgeving. Met draagconstructies draagt VBI bij aan omgevingen voor wonen, zorgen, leren en werken die in de tijd steeds aan te passen zijn aan de wensen van de eindgebruiker. Het verpleeghuis van nu is het appartementencomplex van morgen en over 15 jaar is het wellicht weer een kantoor.

Hoe doet u dat?

De flexibiliteit wordt bepaald door de draagconstructie van een gebouw. De kennis over deze draagstructuren, daar zit de kracht van de mensen van VBI. Er zijn daarbij vijf factoren belangrijk voor de flexibiliteit van uw gebouw.

1. Vrij indeelbare ruimte

Wanneer een gebouw beschikt over een vloeroppervlak zonder veel dragende wanden en kolommen, is deze gemakkelijk aanpasbaar. De binnenruimte kan met niet-dragende wanden namelijk steeds opnieuw worden ingedeeld.

2. Overspanning

Keuze voor grote vrije overspanningen is het meest cruciale vertrekpunt voor langjarige bruikbaarheid. De manier om dat te doen, is het ontwerpproces te beginnen met de keuze voor de draagstructuur.

3. Plafondhoogte

Als de ruimte tussen vloer en plafond hoog genoeg is, kunnen in de toekomst gemakkelijk installaties worden toegevoegd. Dat kan nodig zijn omdat de nieuwe functionaliteit van een gebouw vaak ook om andere voorzieningen vraagt.

4. Draagvermogen

De belasting waarop de vloer wordt uitgerekend, is afhankelijk van de functie van een gebouw. Voor optimale functievrijheid zou daarom rekening gehouden moeten worden met een overdimensionering in het draagvermogen.

5. Aanpasbaarheid van de gevel

Bij Flexibel comfort is het van belang om 'functievrij bouwen' niet te verwarren met 'uitstralingsloos bouwen'. Door slimme keuzes in gevelsystemen kan het gevelbeeld opnieuw passend gemaakt worden bij transformatie van bestemming.

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op www.vbi.nl voor bijvoorbeeld onze cases. Ook kunt u bellen of mailen met Dennis Duffels op d.duffels@vbi.nl of +31 (0)26 379 79 79.

Let op: na het doorsturen van de resultaten geen e-email ontvangen? Kijk in de Spambox van uw mail programma.

Verstuur via e-mail
Ontvang de Flexibel comfort scan via e-mail

Bedrijfsnaam
Naam*
E-mailadres*
Telefoon
Opmerking

Verzenden